Kattelus & Ruokola - Takaisin etusivulle

AVIOEHTO

Kun osapuolet solmivat avioliiton, puolisoille tulee automaattisesti avio-oikeus toisen osapuolen omaisuuteen. Avio-oikeus on ns. uinuva oikeus, joka vaikuttaa vasta silloin, kun avioliitto päättyy avioeron taikka kuoleman kautta. Tuossa vaiheessa tehtävässä osituksessa avio-oikeus vaikuttaa siten, että kumpikin puoliso (taikka puolison perilliset) saavat tasauksessa netto-omaisuutta saman määrän.

Avioehdolla kyseinen avio-oikeus voidaan kuitenkin poistaa taikka sitä voidaan rajoittaa osapuolten haluamalla tavalla. Nykyään on mahdollista myös tehdä sellainen avioehtosopimus, jossa avio- oikeutta käsitellään erilaisella tavalla avioerotilanteessa ja kuolemantapauksessa. Usein avioehto tehdään jonkin verran ennen avioliiton solmimista, mutta estettä ei ole myöskään sille, että avio-ehto tehdään avioliiton aikana. Avioehtosopimusta voidaan myös avioliiton aikana muuttaa.

Avioehto ei vaikuta perintöoikeuteen, joten usein tulee samalla harkittavaksi myös testamentin tekeminen. Avioehto ei myöskään rajoita lesken oikeutta käyttää osapuolten kotia ja asuntoirtaimistoa toisen puolison kuoleman jälkeen.

Kun avioehtosopimusta laaditaan, kiinnitämme aina erityistä huomiota asiakkaiden tarpeisiin ja erityistilanteisiin. Tämän vuoksi asiakirjaoppaiden vakioehtoja kannattaa välttää, koska ne eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Hoidamme aina myös avioehdon rekisteröinnin, koska rekisteröinti on avioehdon voimaantulemisen ehto. Maistraatti perii rekisteröimisestä 46 euron suuruisen maksun.

Avioehtoa kannattaa miettiä ainakin seuraavissa tilanteissa:

- puolisoiden varallisuusasema poikkeaa merkittävästi toisistaan
- avio-oikeus halutaan poistaa kokonaan (kumpikin omillaan)
- yritystoiminnan riskit
- toisen puolison ylivelkaisuus
- perheyrityksen omistusjärjestelyt
- halutaan poistaa avio-oikeus mm. perintönä tulevasta taikka ennen avioliittoa
hankitusta omaisuudesta
- uusperhe
- toinen puoliso on muun kuin Suomen kansalainen (lakivalinta puolisoiden varallisuussuhteissa)

Toimistomme lakimiehet avustavat myös kaikissa muissa perheoikeudellisissa asioissa (perunkirjoitus; perinnönjako; testamentti; avioero; ositus; lasten huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus). Toimimme myös kuolinpesän pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.

Takaisin palveluihin


Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 III krs, 60100 Seinäjoki | Puh. (06) 429 7000, fax (06) 429 7034

© Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy