Kattelus & Ruokola - Takaisin etusivulle

LAKIMIEHET

JARI KATTELUS

Toimistomme osakkaista asianajaja Jari Kattelus on aikaisemmin työskennellyt mm. Asianajotoimisto Matti Toppola Ky:ssä Helsingissä sekä Seinäjoen oikeusaputoimistossa. Lisäksi hän on toiminut oman toimensa ohella avoimen yliopiston tuntiopettajana Etelä-Pohjanmaan opistossa vuodesta 1993 opettaen mm. sopimus- ja vahingonkorvaus-oikeutta sekä perhe- ja jäämistöoikeutta. Lisäksi hän on ollut käynnistämässä ja kehittämässä usean eri liikeyrityksen toimintaa Seinäjoella ja maakunnassa, joten hänellä on yritystoiminnasta myös omakohtaista kokemusta. Jari Kattelus on toiminut Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen EP:n osaston hallituksen jäsenenä vuodesta 1992 ja puheenjohtajana 1999.

Kattelus on valmistunut Helsingin yliopistosta 1990 ja saanut varatuomarin arvon vuonna 1991 auskultoituaan Ilmajoen tuomiokunnassa. Toimistomme painopistealueiden lisäksi Kattelus on erikoistunut rikosoikeuteen ja potilasvahinkoihin.

   

ILKKA RUOKOLA

Asianajaja Ilkka Ruokola on aikaisemmin toiminut Seinäjoen käräjäoikeudessa notaarina sekä käräjäviskaalina ja tämän jälkeen Seinäjoen oikeusaputoimistossa yleisenä oikeusavustajana. Ennen tuloaan asianajotoimisto Kattelus & Ruokola Oy:n osakkaaksi Ruokola toimi Turussa Asianajotoimisto Tamminen & Ahtola Oy:ssä lakimiehenä.

Ruokola on toiminut asianajajan toimen ohella avoimen yliopiston tuntiopettajana Etelä-Pohjanmaan opistossa sekä luennoitsijana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja Avartum Instituutissa.

Ruokola on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1997 ja saanut varatuomarin arvonimen vuonna 1999 auskultoituaan Seinäjoen käräjäoikeudessa. Oikeustieteen opintojensa ohella Ruokola on opiskellut Turun kauppakorkeakoulussa ja Vaasan yliopistossa suorittaen lähinnä laskentatoimen alaan kuuluvia opintoja yli 30 opintoviikkoa. Ruokolan työ apporttimenettely ja apportin arvostaminen on julkaistu kirjana vuonna 1998. Erityisesti yhtiöoikeus, kiinteistö- ja konkurssiasiat ovat Ruokolan vahvaa osaamisaluetta.

   

mika

MIKA MUKKALA

Asianajaja Mika Mukkala on aikaisemmin toiminut Asianajotoimisto Martti Lepistö Oy:n palveluksessa avustavana lakimiehenä sekä Kyrönmaan käräjäoikeudessa notaarina. Vuosina 2001-2012 Mukkala toimi Seinäjoen oikeusaputoimiston julkisena oikeusavustajana, josta virasta hän siirtyi toimistomme osakkaaksi maaliskuussa 2012.

Mukkala on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1999 ja hän on saanut varatuomarin arvonimen vuonna 2001 auskultoituaan Kyrönmaan käräjäoikeudessa. Mukkala on toiminut Vaasan Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2006 lukien.

Mukkalan hoitamat toimeksiannot painottuvat työ-, perhe-, jäämistö- ja rikosoikeuteen.

   

tuuli

TUULI HONG

Tuuli Hong on toiminut toimistomme lakimiehenä syksystä 2017 lähtien. Tätä ennen Hong on työskennellyt Turun yliopistossa, jonne hän parhaillaan viimeistelee yhteisöissä tapahtuvaa väkivaltaa rikosoikeudellisesta näkökulmasta tarkastelevaa väitöskirjaa. Hong on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta.

   

katariina

KATARIINA VIRKKUNEN

Katariina Virkkunen on toiminut toimistomme lakimiehenä vuoden 2018 elokuusta lähtien. Virkkunen on aiemmin työskennellyt Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Virkkunen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Tradenomiksi hän on valmistunut Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2012.

   

Muu henkilökunta

Airi Fell

Airi Fell toimii Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy:ssä asianajosihteerinä. Hän on toiminut asianajosihteerinä vuodesta 1988 lähtien; aiemmin mm. Asianajotoimisto Martti Lepistö Oy:ssä ja Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy:ssä. Toimistomme palveluksessa hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien.

Airi Fellin erityisosaamisena on yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat.


Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 III krs, 60100 Seinäjoki | Puh. (06) 429 7000, fax (06) 429 7034

© Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy