Kattelus & Ruokola - Takaisin etusivulle

KONKURSSIASIAT

Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin.

Oletus maksukyvyttömyydestä. Velallista on pidettävä maksukyvyttömänä:

1) jos velallinen ilmoittaa olevansa maksukyvytön
2) velallinen on lakkauttanut maksunsa
3) ulosotossa on konkurssihakemusta edeltävän 6 kk:n aikana ilmennyt, ettei velalliselta kerry varoja saatavan täydeksi suorittamiseksi
4) kirjanpitovelvollinen velallinen, ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa.

Konkurssi voi olla joko velkoja-aloitteinen (velkoja hakee velallista konkurssiin) taikka velallisaloitteinen (velallinen on päättänyt itse hakea konkurssia).

Velallisen konkurssiin asettamista voi vaatia velkoja, jonka saatava velalliselta:

1) perustuu lainvoimaiseen tuomioon tai muuhun täytäntöönpanoperusteeseen
2) perustuu velallisen allekirjoittamaan sitoumukseen, jota velallinen ei ilmeisesti tule kiistämään
3) on muuten niin selvä, ettei sen oikeellisuutta voida perustellusti epäillä.

Velkoja-aloitteinen konkurssi selvittää tehokkaasti velallisen mahdollisuudet suorittaa velkojan saatava. Huomattava osa konkurssihakemuksista jätetäänkin sillensä, koska velallinen suorittaa velkojalle tämän saatavan.

Velallisaloitteisella konkurssilla voidaan ehkäistä esim. konkurssivelallisen toimijoiden henkilökohtaista riskiä joutua vahingonkorvausvastuuseen. Tällainen tilanne saattaa tulla tarkasteltavaksi, kun konkurssivelallisen toimijat jatkavat konkurssivelallisen toimintaa, vaikka yhtiön toiminnalle ei enää ole tosiasiallisia edellytyksiä.

Konkurssimenettelyssä velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun.

Toimistollamme on vankka käytännön kokemus lukuisien konkurssipesien pesänhoidosta. Lisäksi toimistomme lakimiehet ovat toimineet myös konkurssipesien julkisselvittäjinä. Toimistomme ammattitaitoon konkurssiasioiden hoidossa ovat luottaneet niin julkiset kuin yksityisetkin tahot. Toimistollamme on omat asianmukaiset tarkoitusta varten hankitut varastotilat, jonne konkurssivelallisen omaisuus voidaan tilanteen niin vaatiessa ottaa haltuun. Lisäksi toimistollamme on riittävä ja kokenut henkilökunta (lakimiesten lisäksi sihteeri ja työsuhteessa oleva kirjanpitäjä), joka mahdollistaa laajojenkin konkurssipesien hoidon konkurssilaissa määrätyllä tavalla eli joutuisasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Takaisin palveluihin


Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 III krs, 60100 Seinäjoki | Puh. (06) 429 7000, fax (06) 429 7034

© Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy