Selvitämme asiakkaan kanssa toimeksiannon aluksi, onko asiakkaalla mahdollisuus saada avustajan käytöstä aiheutuvia kustannuksia katetuksi joko kokonaan tai osittain oikeusturvavakuutuksesta tai onko asiakkaan mahdollista saada julkista oikeusapua.

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että asiakas voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan joko kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Julkista oikeusapua ei kuitenkaan anneta, jos asiakkaalla on asian käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen, ammattiliiton ottamaan vakuutukseen tai maatilavakuutukseen. Tällaisessakin tapauksessa on kuitenkin mahdollista saada julkista oikeusapua vakuutuksen omavastuuosuuteen, jos henkilö on oikeutettu täysin korvauksettomaan oikeusapuun. On huomattava, että oikeusturvavakuutusta ei kuitenkaan aina pysty hyödyntämään kaikissa asiaryhmissä vakuutusehdoista riippuen. Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille.

Toimistostamme voit saada oikeusapuna valtion varoilla osittain tai kokonaan maksetun asiantuntevan lakimiehen hoitamaan asiaasi, vaikka sinulla itselläsi ei olisi riittäviä varoja asiamiehen käytöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus voi kattaa yksityishenkilöiden lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä koti-, maatila-, liikenne-, kiinteistö-, yritys-, ja ammattiliittojen vakuutuksiin.

Vakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos-, ja hakemusasioissa.