Kattelus & Ruokola - Takaisin etusivulle

MAKSUTON OIKEUDENKÄYNTI JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Julkista oikeusapua ei kuitenkaan anneta, jos kansalaisella on asian käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen, ammattiliiton ottamaan vakuutukseen tai maatilavakuutukseen. Tällaisessakin tapauksessa on kuitenkin mahdollista saada julkista oikeusapua oikeusturvavakuutuksella kattamattomaan vakuutuksen omavastuuosuuteen, jos henkilö on oikeutettu täysin korvauksettomaan oikeusapuun. Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille.

Asiaa koskeva esite on oikeusministeriön sivulla.

Toimistostamme voit saada oikeusapuna valtion varoilla osittain tai kokonaan maksetun asiantuntevan lakimiehen hoitamaan asiaasi, vaikka sinulla itselläsi ei olisi siihen varallisuutta.

Mikäli käännyt asiassa toimistomme puoleen, selvitämme puolestasi Sinun oikeutesi valtion kustantamaan oikeusapuun ja laadimme tarvittavat hakemukset julkisen oikeusavun saamiseksi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus voi kattaa yksityishenkilöiden lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen oikeudenkäyntikulut.

Oikeusturvavakuutuksia sisältyy yleensä koti-, maatila-, liikenne-, kiinteistö-, yritys-, ja ammattiliittojen ottamiin vakuutuksiin.

Vakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos-, ja hakemusasioissa.

Asiaa koskeva esite on oikeusministeriön sivulla oikeusturvavakuutus. Lisätietoja löydät myös oman vaakutusyhtiösi www -sivuilta
Kääntyessäsi toimistomme puoleen, selvitämme mahdollisuudet oikeusturvaedun saamiseksi käsillä olevaan asiaan. Asiassa laaditaan toimestamme aluksi vakuutusyhtiölle kirjallinen oikeusturvailmoitus, johon vakuutusyhtiö antaa kirjallisen ratkaisun.

Yksityishenkilöiden kohdalla selvitämme mahdollisuuden saada julkista oikeusapua oikeusturvavakuutuksella kattamattomaan vakuutuksen omavastuuosuuteen. Tämä on mahdollista, jos henkilö on oikeutettu täysin korvauksettomaan oikeusapuun.


Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 III krs, 60100 Seinäjoki | Puh. (06) 429 7000, fax (06) 429 7034

© Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy