Avioehtosopimus

Kun osapuolet solmivat avioliiton, tulee puolisoille automaattisesti avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeus ei vaikuta puolisoiden varallisuussuhteisiin avioliiton aikana, mutta se konkretisoituu avioeron tai puolison kuoleman seurauksena. Avioeron tai puolison kuoleman jälkeen tehtävässä osituksessa avio-oikeus vaikuttaa siten, että puolisot (tai kuolemantapauksessa puoliso ja toisen puolison perilliset) saavat puolet puolisoiden yhteenlasketun netto-omaisuuden määrästä. Netto-omaisuudella tarkoitetaan varoja, joista on vähennetty velat.

Avioehdon tarkoituksena on poistaa tai rajoittaa avio-oikeutta osapuolten haluamalla tavalla. Tavanomaisesti avioehto laaditaan ennen avioliiton solmimista, mutta sen voi laatia ja rekisteröidä myös avioliiton aikana. Avioehtoa on mahdollista myöhemmin muuttaa tai avoehtosopimus voidaan purkaa. Tämä vaatii molempien osapuolten hyväksynnän.

On tärkeä huomata, ettei avio-oikeudella ole vaikutusta perintöoikeuteen, joten usein samalla tulee harkittavaksi myös testamentin tekeminen. Niin ikään avioehto ei vaikuta lesken oikeuteen käyttää puolisoiden yhteistä kotia ja asuinirtaimistoa ensiksi kuolleen puolison jälkeen.

Avioehtosopimus laaditaan aina ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja erityistilanteet. Juuri tämän vuoksi on tärkeää kääntyä avioehtosopimuksen laadinnassa asiantuntijan puoleen, sillä vakiomuotoiset avioehtosopimukset eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin ja voivat pahimmillaan saada aikaan aivan toisenlaisen tilanteen, mitä osapuolet ovat tarkoittaneet.

Hoidamme aina myös avioehtosopimuksen rekisteröinnin Digi- ja väestötietovirastoon, sillä rekisteröinti on ehto avioehdon voimaantulemiselle. Ajantasaisen hinnaston rekisteröintimaksuista löydät Digi- ja väestötietoviraston sivuilta osoitteesta https://dvv.fi/avioehto.

Omaisuuden ositus ja erottelu

Avioliitot päättyvät avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Ositus tarkoittaa puolisoiden välistä aviovarallisuussuhteen purkamista. Käytännössä osituksessa selvitetään puolisoiden varat sekä velat ja tämän jälkeen omaisuus jaetaan osapuolten kesken. Ositus on toimitettava aina avioliiton päättyessä eikä osituksen toimittamisvaade vanhene.

Avio-oikeudella tarkoitetaan sitä, että avioliiton päättyessä kumpikin puolisoista saa osituksessa avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä. Avio-oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa avioehtosopimuksella. Mikäli puolisot ovat laatineet avio-oikeuden täysin poissulkevan avioehtosopimuksen, osituksen sijasta toimitetaan omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelu tarkoittaa sitä, että puolisoiden varallisuus erotellaan ja kumpikin pitää itselle kuuluvan omaisuutensa.

Avoliittoon sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (avoliittolaki), jos avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai osapuolilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Lain mukaan osapuolten välillä avoeron sattuessa tai toisen avopuolison kuollessa toimitetaan osituksen sijasta omaisuuden erottelu.