Potilasvahingolla tarkoitetaan sairaanhoidon tai terveydenhuollon yhteydessä potilaalle tai terveydenhuollon asiakkaalle aiheutunutta henkilövahinkoa. Henkilövahinkojen lisäksi potilasvahingosta voi seurata välillistä vahinkoa taloudellisen haitan muodossa. Potilasvahinkoja ovat hoitovahinko (johon lukeutuu myös hoidon viivästyminen), infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko, lääkkeen toimittamisvahinko sekä 1.1.2021 alkaen myös implanttivahinko.

Potilasvahinkoasioissa ensimmäinen vaihe on laatia ilmoitus tapahtuneesta potilasvahingosta Potilasvakuutuskeskukselle. Mikäli Potilasvakuutuskeskuksen päätös on kielteinen tai asiakas on muutoin tyytymätön potilasvakuutuskeskuksen päätökseen, asiakas voi hakea muutosta Potilasvahinkolautakunnalta. Potilasvahinkolautakuntaa voidaan luonnehtia ylimmäksi potilasvahinkoja käsitteleväksi tahoksi, koska sen päätöksiin ei voi hakea muutosta miltään ylemmältä instanssilta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää panostaa muutoksenhakuun Potilasvahinkolautakunnassa. Potilasvahinkoasia voidaan saattaa myös yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta oikeudenkäynti on asiakkaan kannalta kannattavaa vain harvoissa tilanteissa huomattavan kuluriskin vuoksi. Kartoitamme kuitenkin aina tapauskohtaisesti, mikä on asiakkaan kannalta paras menettely.

Korvausta potilasvahingosta voi vaatia muun muassa sairaanhoito- ja muista kuluista, kivusta ja särystä, ansionmenetyksestä, pysyvästä toiminnallisesta- ja kosmeettisesta haitasta, elatuksen menettämisestä sekä hautauskuluista.