Hoidamme työoikeudellisia toimeksiantoja sopimusten laatimisesta riita- ja rikosasioihin. Toimistollamme on kokemusta johtaja- ja salassapitosopimusten laatimisesta sekä työ- ja virkasuhderiitojen hoitamisesta tuomioistuimissa. Avustamme sekä työnantajia että työntekijöitä.

Usein työsuhteiden riidat syntyvät irtisanomis- tai purkutilanteissa. Irtisanominen on mahdollista tehdä joko henkilöön liittyvillä tai taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Henkilöön liittyvin perustein irtisanominen on mahdollista silloin, kun siihen on asiallisia ja painavia perusteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi olennaisten velvoitteiden laiminlyönti tai kykenemättömyys selviytyä työtehtävistä työnteko-olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi. Muita työsuhderiitatilanteita ovat esimerkiksi ylityö- ja muut korvaukset, työaika, vuosilomat, kilpailukiellot, osapuolten erimielisyydet palkkauksen suhteen, työsopimusten tulkintakysymykset sekä työturvallisuusasiat.

Työsuhteiden päättämistä koskevissa riidoissa molempien osapuolien on hyvä hankkia avustaja, sillä oikeus voi määrätä työsuhteen perusteettomasta päättämisestä työnantajan maksamaan työntekijälle jopa 24 kuukauden tai luottamusmiehen osalta jopa 30 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Huomattavan korvausriskin vuoksi työnantajan voikin olla tarpeen konsultoida laskimiestä jo ennen työsuhteen päättämistä.