Toimistomme palvelee yrityksiä ja yritysten omistajia liike-elämän erilaisissa tarpeissa kuten yritysjärjestelyissä, yrityskaupoissa, yhtiöoikeudessa, työoikeudessa, tietosuoja-asioissa sekä erilaisissa ja monipuolisissa yritysten sopimusasioissa (esim. kauppa- ja palvelusopimukset, toimitussopimukset, urakkasopimukset, ostosopimukset, osakassopimukset, johtajasopimukset jne.). Hyvällä ennakoinnilla ja suunnittelulla minimoit omat ja yrityksesi riskit sekä ennaltaehkäiset tulkintaerimielisyystilanteet ja turvaat etusi mahdollisissa tulevissa ristiriitatilanteissa.

Yritysjärjestelyissä erityisen tärkeää on hyvä etukäteissuunnittelu. Tyypillisesti yritysjärjestelyt/-kaupat pitävät sisällään seuraavat vaiheet; alkuneuvottelut kokonaisuudesta, luottamuksellisuussopimus, aiesopimus ja/tai esisopimus, Due diligence kartoitus (kohdeyrityksen riskien ja vastuiden kartoittaminen), kauppakirja, osakassopimus, mahdolliset uusittavat toimitusjohtaja- sekä johtajasopimukset kuten myös kilpailukielto- ja salassapitosopimukset. Onnistuneen yrityskaupan läpivieminen vaatii asialle omistautuneen ja ammattitaitoisen lakimiehen apua sekä kokonaisuuden hallintaa.

Sopimusten huolellinen ennakkovalmistelu sekä panostaminen sopimuksiin erityisesti laatimisvaiheessa on järkevää myöhempien riitaisuuksien ja jälkikäteisten selvittely- ja oikeudenkäyntikulujen minimoimiseksi. On huomattavasti kustannustehokkaampaa ennakoida erilaiset sopimusten sudenkuopat kuin käydä niistä jälkikäteen mahdollisesti pitkiä ja kalliita oikeudenkäyntejä.

Myös erilaisissa liike-elämän riitatilanteissa saat toimistoltamme avun. Hoidamme muun muassa erilaisia sopimusriitoja, laatuvirheasioita, tulkintaerimielisyyksiä ja laadimme tietoteknisiä sopimuksia.

Arvioimme tilanteen ja mahdollisuudet aina kokonaisuutena. Tällöin tulee selvitetyksi, ratkeaako asia tuomioistuimessa vai onko siihen löydettävissä vielä osapuolien välillä tarkoituksenmukainen neuvotteluratkaisu.