Kattelus & Ruokola - Takaisin etusivulle

RIKOKSEN UHRI

Rikoksen uhriksi joutuneen kannattaa yleensä hankkia oikeudellista apua mahdollisimman nopeasti. Uhria kutsutaan lakikielessä termillä asianomistaja.

Rikosprosessi jakautuu kolmeen osaan: poliisin suorittamaan esitutkintaan, virallisen syyttäjän syyteharkintaan ja oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa. Asianajaja voi olla siis mukana jo esitutkintavaiheessa ja olla mukana myös poliisikuulusteluissa. Virallinen syyttäjä on poliisista riippumaton ja tekee poliisin esitutkintapöytäkirjan nojalla syyteharkinnan eli päättää, nostaako hän asiassa syytteen käräjäoikeudessa. Kun asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, sen käsittelystä tulee ilmoitus asianosaisille. Viimeistään tuossa vaiheessa on syytä ottaa yhteys avustajaan, koska yleensä tuossa vaiheessa käräjäoikeus pyytää asianomistajalta kirjallista vaatimusta vahingonkorvauksistaan.

Yleensä kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus kattaa avustajan käytöstä aiheutuneet kustannukset. Lisäksi keski- ja pienituloisilla on oikeus saada valtion varoin kustannettua oikeusapua, jota voi antaa myös yksityinen asianajaja. Lisäksi perheväkivallan ja seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus saada tulorajoista riippumatta oikeusapua valtion kustannuksella. Tässäkin tapauksessa voi käyttää yksityistä asianajajaa. Toimistomme hoitaa varsinaisen avustamisen lisäksi myös oikeusturva- tai oikeusapuhakemuksen laatimisen. Jutun päätyttyä huolehdimme korvauksen perimisen ulosoton kautta taikka laadimme hakemuksen rikosvahingosta valtiokonttorille. Valtiokonttori korvaa yleensä vain henkilöön kohdistuvat vahingot (kipu- ja särky, kärsimys, pysyvä vika ja haitta, ansionmenetys ym.). Lisäksi korvataan vamman hoitokulut sekä vaatteiden rikkoontuminen tai vereentyminen sekä mm. silmälasit, kellot ja korut ym.

Heti tapahtuman jälkeen kannattaa ottaa ylös todistajien henkilötiedot sekä hankkiutua mahdollisimman pian lääkäriin vammojen dokumentoimista Seksuaalirikos-tapauksissa ei tule edes peseytyä ennen lääkärissä käyntiä. Vammat kannattaa myös itse valokuvata. Rikosilmoitus on syytä tehdä mahdollisimman pian. Tapauksesta riippuen varsinainen asianomistajan kuulustelu tehdään heti rikosilmoitusta vastaanotettaessa taikka sitten siihen kutsutaan myöhemmin. Yleensä tuolloin korvausmäärät eivät ole vielä selvillä ja silloin kannattaa ilmoittaa poliisille, että korvausvaatimukset esitetään itse oikeudenkäynnissä. Vakavissa jutuissa kannattaa ilmoittaa poliisille, että asiassa halutaan antaa loppulausunto ennen kuin asia siirtyy syyttäjälle.

Kaikista teon aiheuttamista kuluista tulee pitää kirjaa ja säilyttää tositteet oikeudenkäyntiä varten. Lisäksi on syytä pitää kirjaa kipujen kestosta ja lääkkeiden käyttöjoista ym., koska ne vaikuttavat kivusta ja särystä tuomittavaan korvaukseen.

Joissakin tapauksissa syyttäjä saattaa ilmoittaa, että hän ei nostakaan asiassa juttua oikeudessa. Tällöin asianomistajalla on mahdollisuus viedä asia itse oikeuteen. Tällaisissa tapauksissa on lähes välttämätöntä käyttää avustajaa. Käräjäoikeuden tuomiosta aina mahdollisuus valittaa hovioikeuteen. Ennen valitusta tulee ilmoittaa seitsemän päivän kuluessa tyytymättömyyttä käräjäoikeuden kansliaan. Valitus tulee toimittaa käräjäoikeuden kansliaan 30 päivän kuluessa tuomiosta lukien.

Rikosuhripäivystyksestä on mahdollisuus saada puhelimitse lakimiesapua taikka muuta tukea sekä esim. tukihenkilö mukaan oikeuteen.

Takaisin palveluihin


Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 III krs, 60100 Seinäjoki | Puh. (06) 429 7000, fax (06) 429 7034

© Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy