Kattelus & Ruokola - Takaisin etusivulle

TESTAMENTTI

Perintökaaressa on säädetty ns. lakimääräisestä perimysjärjestyksestä. Tästä on kuitenkin mahdollisuus poiketa tekemällä testamentti, jossa lakimääräinen perimysjärjestys voidaan sivuuttaa. Poikkeuksena on kuitenkin rintaperillisten oikeus lakiosaan (puolet perintöosasta) ja lesken oikeus säilyttää koti ja asuinirtaimisto jakamattomana hallussaan.

Testamentti on tarkasti muotomääräinen oikeustoimi, joten sen tekemisessä kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Kun laadimme toimistossamme testamentin, kiinnitämme aina erityistä huomiota henkilön tilanteeseen ja siihen, minkälainen testamentti hänen toiveitaan parhaiten palvelee. Asiakirjamallia omatoimisesti käyttämällä saattaa tulla valittua aivan vääräntyyppinen testamentti. Lisäksi selvitämme perintöverotukseen liittyviä asioita. Samalla tulee monesti mietittäväksi myös avioehtosopimuksen tarve.

Testamentit voidaan jaotella monella eri tavalla. Yksi yleisimpiä jaotteluja on jakaa testamentit sen mukaan, tuleeko saajalle täysi omistusoikeus vai käyttöoikeus taikka näiden väliin sijoittuva vallintaoikeus. Monesti avio- taikka avopuolisot tekevät ns. keskinäisen testamentin, jossa on mahdollisesti myös toissijaismääräyksiä, jotka koskevat tilannetta ensisaajan kuoleman jälkeen. Testamentti voi myös olla yleistestamentti (koko perintö taikka murtoluku tai prosenttiosa koko perinnöstä) tai erityistestamentti (tiettyä omaisuutta taikka esinettä koskeva). Testamentin voi aina halutessaan peruuttaa taikka sitä voi muuttaa.

Testamenttia kannattaa miettiä ainakin seuraavissa tilanteissa:

- avoliitto tai uusperhe
- maatilan tai yrityksen jatkamisen turvaaminen
- tietyn saajan suosinta
- ei lakimääräisiä perillisiä eli perintö menossa valtiolle
- avio-oikeuden poistaminen perillisten aviopuolisolta
- verosuunnittelu
- annettujen ennakoiden huomioonottaminen
- toissijaissmääräykset
- lakiosaa koskevat määräykset taikka lakiosavaatimuksilta suojautuminen
- perintöriitojen välttäminen
- testamentin toimeenpanijan määrääminen
- ns. onnettomuuslauseke yhtäaikaisen tai lähekkäin tapahtuvien kuolemien varalta
- velkojen anteeksiantaminen
- rahaston tai säätiön perustaminen
- hautausta koskevat ohjeet
- hyväntekeväisyys

Testamentin tekemistä ei kannata lykätä liikaa eli se kannattaa tehdä terveenä. Monet ovat kertoneet, että testamentista oli ollut vainajan kanssa usein puhetta, mutta se vain jäi tekemättä.

Toimistomme lakimiehet avustavat myös kaikissa muissa perheoikeudellisissa asioissa (perunkirjoitus; perinnönjako; avioehto; avioero; ositus; lasten huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus). Toimimme myös kuolinpesän pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.

Takaisin palveluihin


Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 III krs, 60100 Seinäjoki | Puh. (06) 429 7000, fax (06) 429 7034

© Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy