Ihmiset

Seinäjoen toimisto

Jari Kattelus
asianajaja, varatuomari
050 541 2734 | jari.kattelus(at)ruokola.com

Toimistomme perustajaosakas asianajaja Jari Kattelus on hoitanut monipuolisesti erilaisia riita- ja rikosasioita, konkurssipesiä sekä perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja toimistossamme yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänen erikoisosaamisaluettaan ovat myös vakuutuskorvausasiat sekä kiinteistöriidat.

Oman toimensa ohella Kattelus on toiminut avoimen yliopiston tuntiopettajana Etelä-Pohjanmaan opistossa opettaen mm. sopimus- ja vahingonkorvausoikeutta sekä perhe- ja jäämistöoikeutta. Lisäksi hän on ollut käynnistämässä ja kehittämässä usean eri liikeyrityksen toimintaa Seinäjoella ja maakunnassa. Hän on toiminut Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston hallituksen jäsenenä vuodesta 1992 ja puheenjohtajana vuodesta 1999 alkaen.

Ennen toimistomme perustamista Kattelus on työskennellyt mm. Asianajotoimisto Matti Toppola Ky:ssä Helsingissä sekä Seinäjoen oikeusaputoimistossa. Kattelus on valmistunut Helsingin yliopistosta 1990 ja saanut varatuomarin arvon vuonna 1991 auskultoituaan Ilmajoen tuomiokunnassa.

Ilkka Ruokola
Asianajaja, varatuomari
050 523 7833 | ilkka.ruokola(at)ruokola.com

Asianajaja Ilkka Ruokola on toinen toimistomme perustajaosakkaista ja hänen erikoisalaansa ovat liikejuridiikka, konkurssit, yrityssaneeraukset ja kiinteistöasiat. Lisäksi hän hoitaa erilaisia riita- ja rikosasioita sekä perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Asianajajan tehtävien ohella Ruokola toimii Suomen Omakotiliiton ja Etelä-Pohjanmaan yrittäjien neuvontalakimiehenä, ja hän on toiminut luennoitsijana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja Avartum Instituutissa sekä avoimen yliopiston tuntiopettajana Etelä-Pohjanmaan opistossa.

Aiemmin Ruokola on toiminut Seinäjoen käräjäoikeudessa notaarina sekä käräjäviskaalina ja tämän jälkeen Seinäjoen oikeusaputoimistossa julkisena oikeusavustajana. Ennen tuloaan asianajotoimisto Kattelus & Ruokola Oy:n osakkaaksi Ruokola toimi Turussa Asianajotoimisto Tamminen & Ahtola Oy:ssä lakimiehenä.

Ruokola on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 1997 ja saanut varatuomarin arvonimen vuonna 1999 auskultoituaan Seinäjoen käräjäoikeudessa. Oikeustieteen opintojensa ohella Ruokola on opiskellut Turun kauppakorkeakoulussa ja Vaasan yliopistossa suorittaen lähinnä laskentatoimen alaan kuuluvia opintoja yli 30 opintoviikkoa. Ruokolan työ apporttimenettely ja apportin arvostaminen on julkaistu kirjana vuonna 1998.

Mika Mukkala
asianajaja, varatuomari
040 760 0727 | mika.mukkala(at)ruokola.com

Asianajaja Mika Mukkalan hoitamat toimeksiannot painottuvat työ-, perhe-, perintö- ja rikosoikeuteen sekä kiinteistöriitoihin. Lisäksi hän toimii Suomen Omakotiliiton neuvontalakimiehenä. Konkurssipesien ja kuolinpesien pesänhoitajan tehtävät sekä pesänjakajana toimitettavat avioero-ositukset ja perinnönjaot kuuluvat myös Mukkalan työnkuvaan.

Mukkala on toiminut Asianajotoimisto Martti Lepistö Oy:n palveluksessa avustavana lakimiehenä sekä notaarina Kyrönmaan käräjäoikeudessa. Vuosina 2001–2012 Mukkala toimi Seinäjoen oikeusaputoimiston julkisena oikeusavustajana, josta hän siirtyi toimistomme osakkaaksi maaliskuussa 2012.

Mukkala on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1999 ja hän on saanut varatuomarin arvonimen vuonna 2001 auskultoituaan Kyrönmaan käräjäoikeudessa. Mukkala on toiminut Vaasan Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodet 2006–2012.

Airi Fell
asianajoassistentti
050 409 3212 | airi.fell(at)ruokola.com

Airi Fell toimii Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy:ssä asianajo
assistenttina. Hän on toiminut asianajosihteerinä vuodesta 1988 lähtien; aiemmin mm. Asianajotoimisto Martti Lepistö Oy:ssä, Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy:ssä ja Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy:ssä. Toimistomme palveluksessa hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien.

Fellin erityisosaamisena ovat yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat, joiden hoitamisesta hänellä on pitkä työkokemus; konkurssiasioista vuodesta 1988 lukien ja yrityssaneerauksesta 1993 lukien.

 

Kristiina Kattilakoski
oikeustieteen ylioppilas
06 4297 000 | kristiina.kattilakoski(at)ruokola.com

Kristiina Kattilakoski on työskennellyt juristiharjoittelijana toimistossamme maaliskuusta 2023 lähtien. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on yhteisöpedagogi ja on työskennellyt paljon nuorten kanssa. Hän valmistuu Lapin yliopistosta oikeustieteen notaariksi keväällä 2024 ja aloittaa samalla suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa.

Kattilakoski hoitaa toimistossamme mm. kuolinpesien asioita. Kattilakoski työskentelee pääsääntöisesti Seinäjoen toimistollamme.

Seinäjoen ja Vaasan toimisto

Tuuli Hong
asianajaja, oikeustieteen tohtori
050 439 3897 | tuuli.hong(at)ruokola.com

Tuuli Hong on toiminut toimistomme lakimiehenä syksystä 2017 lähtien. Tätä ennen Hong on työskennellyt Turun yliopistossa, jossa hän on myös väitellyt oikeustieteen tohtoriksi. Tuuli Hongin väitöskirja Kunniaan liittyvän väkivallan uhrin oikeudellisesta asemasta on julkaistu vuonna 2019. Hong hoitaa monipuolisesti erilaisia toimeksiantoja, esimerkiksi riita- ja rikosasioita sekä lapsiasioita.

Hanna Koskela
oikeustieteen ylioppilas, hallintotieteiden maisteri
050 516 3991 | hanna.koskela(at)ruokola.com

Hanna Koskela on työskennellyt toimistossamme juristiharjoittelijana joulukuusta 2023 lähtien. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri ja on työskennellyt esimerkiksi erityisasiantuntijana ulkoministeriössä sekä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä monipuolisissa tiedonhallinnan projektitehtävissä. Koskela suorittaa parhaillaan oikeustieteen maisterin tutkintoa Helsingin yliopiston Vaasan toimipisteen kaksikielisellä linjalla.

Koskela hoitaa toimistossamme mm. perunkirjoituksia sekä avustaa toimistomme asianajajia erilaisissa toimeksiannoissa. Hän työskentelee sekä Seinäjoen että Vaasan toimistossamme.